מדיניות פרטיות

  • Crystalitx.co.il מתייחסת בכבוד לפרטיותו של כל אדם המשתמש ו/או המבקר באתר (“המשתמש”) והינה מחויבת להגנת מידע פרטי אשר נמסר להנהלת האתר במסגרת השימוש באתר. מדיניות הפרטיות מסבירה את המדיניות של האתר ביחס לשימוש במידע פרטי אשר נמסר על ידי משתמשי האתר במסגרת השימוש באתר ובשירותים המוצעים בו. השימוש באתר ובכלל זה בשירותים ובתכנים הכלולים בו מעיד על הסכמתך למדיניות פרטיות, אשר הינה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש של האתר.
  • מסירת פרטים האישיים נעשית על פי רצונו של הלקוח ובהסכמתו.
  • החברה תהיה רשאית לעשות שימוש בפרטים שנמסרו ו/או שימסרו על ידי הלקוח לצורך מעקב פנימי ותקשורת עימו, וכן לשם פנייה עתידית אליו במסגרת דיוור ישיר ו/או אחר, ובכלל זה משלוח מסרים שיווקיים, וזאת באמצעות שימוש באמצעי תקשורת שונים הלקוח רשאי לבקש מהחברה להסירו מרשימת הדיוור בכל עת.
  • עם זאת, במקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכח עליון, החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שיגרם ללקוח ו/או למי מטעמו אם המידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש שיורשה, למעט נזק ישיר אם נזק כאמור נגרם ברשלנותה של החברה.
  • בעת השימוש באתר מסכימה המשתמשת לאיסוף ושימוש במידע עליו כפי שמתואר בתקנון האתר.
  • פרטי כרטיס האשראי אינם נשמרים במאגר.
  • מנהלי האתר עשויים לשנות את מדיניות הפרטיות מעת לעת. בעת עדכון מדיניות יציינו זאת מנהלי האתר בתקנון האתר.