תקנון

ברוכים הבאים לאתר crystalitx,

כללי.

 • האתר משמש כחנות וירטואלית לרכישת מוצרים.
 • האמור בתקנון זה מנוסח כלשון זכר לשם הנוחיות בלבד והוא מתייחס, כמובן, לבני שני המינים באופן שווה.
 • שימוש באתר ובשירותים על ידי המשתמש כפוף לתנאי השימוש. הינך מתבקש לקרוא את תנאי השימוש בשימת לב ובטרם תעשה כל שימוש באתר ובשירותים. בשימושך באתר ו/או בשירותים הינך מביע את הסכמתך לתנאי השימוש. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, הינך מתבקש שלא לעשות שימוש באתר ו/או בשירותים ו/או במוצרים.
 • תנאי השימוש חלים על השימוש באתר, בתכניו, ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת דיגיטלי אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו”ב). כמו כן הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.
 • Crystalitx שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי השימוש בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. המשך השימוש באתר לאחר שינוי התנאים ייראה כהסכמה מדעת שלך לשינוי האמור; בהתאם לכך, המשתמש מתבקש לעיין בתנאי השימוש בכל כניסה מחודשת לאתר. בכל עת תוכל לעיין בתנאי השימוש העדכניים באמצעות לחיצה על הקישור המתאים באתר.
 • בכל שאלה הנוגעת לאתר, מוצרים המופיעים בו, הזמנות וברורים אחרים, המשתמש מוזמן לפנות אלינו באמצעות קישור support@crystalitx.co.il

הזמנה באתר.

 • האתר מאפשר ללקוח רכישה קלה ובטוחה של המוצרים המוצגים בו.
 • הנהלת האתר רשאית בכל עת לפי ראות עיניה לשנות את היצע ומגוון המוצרים באתר ולהפסיק לחלוטין את שיווקו ומכירתו של כל מוצר המוצע באתר.
 • לאחר שהוספת מוצרים לסל הקניות שלך, עליך להזין בשדה המיועד לכך בתהליך ההזמנה את הפרטים הבאים: שם פרטי, שם משפחה, מספר טלפון, כתובת למשלוח וכתובת דואר אלקטרוני.
 • הליך הרכישה יושלם רק לאחר קבלת אישורה של חברת כרטיסי האשראי לעסקת הרכישה.
 • על אף האמור, עמיעד שומרת לעצמה את הזכות לבטל את זכאותך לבצע רכישות באתר ו/או שלא לסיים את הליך המכירה, במקרים הבאים: (1) מסרת פרטים שגויים באתר; (2) אם ביצעת מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע באתר ו/או בעמיעד, או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחותיה, עובדיה וספקיה של עמיעד; (3) אם השתמשת בשירותים לביצוע מעשה הנחזה כבלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה; (4) אם הפרת את תנאי השימוש, או תנאיו של כל שירות מקוון אחר שיציע האתר; (5) אם אתה חייב כספים לקריסטלתקס ולא פרעת את חובך, למרות שחלף המועד לתשלומו; (6) אם כרטיס האשראי שברשותך נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי; (7) במידה שקיימת מגבלה חוקית אחרת המונעת מעמיעד להשלים את רכישתך באתר.

אספקת מוצרים:

 • המוצרים יסופקו לך בתוך 5-7 ימי עסקים ממועד אישור ההזמנה בדבר רכישתם לדואר האלקטרוני שלך. מועדי האספקה המפורטים לעיל אינם חלים על מוצרים שאזלו מהמלאי.
 • הנהלת האתר תדאג לאספקת המוצר שהוזמן לכתובת שנמסרה על ידי הלקוח בעת ביצוע הרכישה באתר. מועד ההזמנה הנקוב לצידו של כל מוצר שבאתר. במניין ימי האספקה יחשבו רק ימים א – ה לא כולל חגים ערבי חג וחול המועד.
 • האספקה תתואם טלפונית עם הלקוח.
 • הנהלת האתר לא תהיה אחראית לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה, כדוגמת עיכוב של חברת השילוח, תקלות, עיכובים, שביתות, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני.

ביטול עסקאות והחזרת מוצרים:

 • הנהלת האתר עושה מאמצים רבים על מנת להבטיח את מכירתם ואספקתם של המוצרים המוצעים באתר לשביעות רצונו של הלקוח.
 • סקה שנעשתה דרך האתר ניתנת לביטול עסקה עד 14 ימים ממועד עשיית העסקה או ממועד קבלת המוצר או ממועד מקבלת מסמכי הרכישה לפי המאוחר מבניהם ביטול עסקה שלא עקב פגם במוצרים, אי-התאמה או אי-אספקה תותנה בכך שלא נעשה בהם שימוש ושהם נמצאים באריזתם המקורית . במקרה שאתה מעוניין לבטל את העסקה, אתה מחויב לשלוח הודעת ביטול הכוללת שם של המשתמש להנהלת האתר, לכתובת דואר אלקטרוני support@crystalitx.co.il

הצהרת אחריות; הגבלת אחריות

 • הנהלת האתר רשאית בכל עת ומבלי לתת על כך הודעה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לבצע כל שינוי באתר או בכל חלק ממנו, להפסיק או להשהות את הפעלת האתר או חלקו. כמו כן, הפעילות באתר עשויה להיות מושהית או מעוכבת, באופן קבוע או זמני.
 • אנו לא מתחייבים שהשימוש שלך בשירות שלנו יהיה ללא הפרעה, בזמן, מאובטח או נטול שגיאות.
 • אנו לא מתחייבים שהתוצאות שאולי יתקבלו מהשימוש בשירות יהיו מדויקות או אמינות.
 • אתה מסכים כי מעת לעת אנו עשויים להסיר את השירות לתקופות בלתי מוגבלות או לבטל את השירות בכל עת, ללא הודעה אליך.
 • אתה מסכים במפורש שהשימוש שלך או חוסר היכולת להשתמש בשירות הוא על אחריותך בלבד. השירות וכל המוצרים והשירותים המועברים אליך באמצעות השירות מיועדים לשימושך, ללא כל ייצוג או תנאים מכל סוג שהוא.
 • בשום מקרה Crystalitx, הדירקטורים שלנו, נושאי המשרה, העובדים, הסניפים, הסוכנים, הקבלנים, המתמחים, הספקים, נותני השירותים או נותני הרישיון לא יהיו אחראים לכל פגיעה, אובדן, תביעה או כל ישיר, עקיף, מקרי, ענישה, מיוחד או נזקי תוצאה מכל סוג שהוא, לרבות, ללא הגבלה, אבידות רווחים, אובדן הכנסות, אובדן חסכונות, אובדן נתונים, עלויות החלפה או כל נזק דומה, בין אם הם מבוססים בחוזה, עוולה (כולל רשלנות), אחריות קפדנית או אחרת, הנובעים מכך שימוש בכל אחד מהשירותים או במוצרים כלשהם שנרכשו באמצעות השירות, או בכל טענה אחרת הקשורה בכל דרך לשימושך בשירות או במוצר כלשהו, ​​לרבות, אך לא רק, כל שגיאה או מחדל בתוכן כלשהו, ​​או כל אובדן או נזק מכל סוג שהוא שנגרם כתוצאה מהשימוש בשירות או בכל תוכן (או מוצר) שפורסם, הועבר או הועמד לרשותו דרך השירות, גם אם ייוודע להם באפשרותם. מכיוון שמדינות או תחומי שיפוט מסוימים אינם מאפשרים החרגה או הגבלת האחריות לנזקים תוצאתיים או נלווים, במדינות או בתחומי שיפוט כאלה, אחריותנו תוגבל במידה המרבית המותרת על פי החוק.

דין וסמכות שיפוט:

 • פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו יעשו בהתאם לדין הישראלי בלבד

קניין רוחני:

 • כל זכויות הקניין (לרבות זכויות יוצרים) באתר זה ובתכנים הכלולים בו, לרבות בטקסטים, בעיצוב האתר, עימודו, גרפיקה, בצילומים, באיורים, בלוגו האתר, בשם האתר, במידע הטכנולוגי הדרוש להפעלתו ו/או כל חומר הכלול בו, שייכת לאתר ו/או לחברה בלבד.
 • אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים בלא קבלת רשותה של החברה מראש ובכתב.
 • אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, ואין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר, ברשימת המוצרים המופיעים בו או בפרטים.

פרטי התקשרות

לשאלות על התקנון יש לשלוח אלינו לכתובת מייל: Support@crystalitx.co.il